Tổng Hợp

Bạch Tuộc

100.000 

Cá Biển

Cá Bạc Má

100.000 

Cá Biển

Cá Đổng

100.000 

Cá Biển

Cá Kình

100.000 

Cá Biển

Cá Lồ Ô

100.000 

Tổng Hợp

Cá Nục Suôn

55.000 
Giảm giá!
80.000 

Cá Biển

Cá Thửng

100.000