Nghêu - Ốc

Nghêu 2 Cồi

100.000 

Nghêu - Ốc

Ốc Đỏ

100.000 

Nghêu - Ốc

Ốc Gai

100.000 

Nghêu - Ốc

Ốc Hương

100.000 

Nghêu - Ốc

Ốc Mỡ

100.000 

Nghêu - Ốc

Ốc Móng tay

100.000 

Nghêu - Ốc

Ốc Nhung

100.000 

Nghêu - Ốc

Ốc Tỏi

100.000 

Nghêu - Ốc

Sò Mai

100.000